Integritetspolicy

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter. Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vilka personuppgifter samlas in och för vilket ändamål?
Personuppgifter samlas in från dig då du kontaktar oss för att du är intresserad av våra produkter eller tjänster. Vi registrerar namn och kontaktuppgifter till dig, t ex adress, e-postadress och telefonnummer. Detta är uppgifter som är nödvändiga för orderprocessen och för att kunna fullgöra våra åtaganden till dig som kund. Exempel på behandlingar som utförs är orderregistrering, fakturering, reklamationshantering och uppföljning. Teknisk information som t ex ritningar som skickas till oss kan komma att delas med tredje part vid eventuell legobearbetning. För att kunna leverera varor till dig kan dina uppgifter även komma att delas med fraktbolag, transportörer och Tullen. Även vid elektronisk överföring av fakturor delas uppgifterna med tredje part. Den lagliga grunden för behandling av personuppgifter är fullgörande av avtal.

Dina personuppgifter kan även användas för nyhetsutskick och inbjudningar till mässor då detta kan anses vara av intresse för dig som kund. Du har rätt att när som helst meddela att du inte längre önskar utskick från oss. Dina personuppgifter för utskick kan lagras på servrar utanför EU/EES men följer adekvat skyddsnivå.

Om du företräder en leverantör kommer dina kontaktuppgifter att behandlas för att kunna kommunicera med dig. Den lagliga grunden för behandling av personuppgifter är fullgörande av avtal.

Vi får del av dina personuppgifter i samband med att du söker arbete hos oss. Uppgifterna sparas så länge som krävs enligt lag. Om du spontant söker arbete hos oss kommer vi att behöva ett samtycke från dig för att spara dina uppgifter.

Om du företräder ett företag som vill teckna avtal med oss kommer dina kontaktuppgifter behandlas. Den lagliga grunden för behandling av personuppgifter är fullgörande av avtal. Om du kontaktar oss i något övrigt ärende kommer dina kontaktuppgifter att sparas så länge det anses nödvändigt för ändamålet. Den lagliga grunden för behandling av dessa uppgifter är intresseavvägning. Tänk på att inte lämna känsliga personuppgifter i kontaktformuläret på vår hemsida.

Om personuppgifter delas med andra företag regleras detta genom antingen PUB-avtal och/eller sekretessavtal där så krävs. Uppgifter som lämnas till företaget kan komma att delas med andra företag inom koncernen. Vi använder aldrig dina uppgifter i annat syfte än till det de samlades in.

Dina rättigheter som registrerad
Som registrerad person hos oss har du speciella rättigheter rörande den information vi har om dig:
• Du har rätt att få ut den information vi har om dig. Vi strävar efter att göra detta utan fördröjning. Om förfrågan sker oftare än en gång per år tillkommer en kostnad för detta.
• Du har rätt att begära rättning av felaktiga personuppgifter vi har om dig.
• Du har rätt att få dina personuppgifter raderade eller begränsade såvida de inte behöver sparas för att vi skall kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser.
• Du har rätt att återkalla lämnade samtycken. En förutsättning för ovanstående är att vi erhåller fullgoda underlag för identifikation från dig så att personuppgifter inte lämnas ut felaktigt.

Hur länge sparas dina personuppgifter?
Dina personuppgifter sparas så länge det är nödvändigt för att fullgöra våra åtaganden eller så länge det är nödvändigt för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser och avtal.

Hur skyddas dina personuppgifter?
Personuppgifter skyddas av brandväggar, antivirusskydd, larm, lås, behörighetsnivåer och passord. Samtlig personal är informerad om hur personuppgifter får hanteras och har tagit del av företagets IT-policy och personuppgiftspolicy.

Cookies
Vi använder cookies, dvs en textfil som sparas på besökarens dator, för att identifiera och optimera användandet på vår hemsida. Om du inte tillåter detta kan du själv stänga av cookies i din webbläsare. Funktionaliteten på vår hemsida kan dock komma att påverkas av detta.

Ansvar

Goodstep AB (SE5563716140), som driver e-handeln homeofshoecare.com är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Om du har frågor kontakta:

Home of shoecare/Goodstep AB Box 1017
SE-692 24 Kumla
Tel: +46 (0)19-26 13 10
E-post: office@goodstep.se

Home of shoecare

Skor och hållbarhet i fokus. Vi erbjuder våra kunder möjligheten att ta väl hand om sina skor genom att tillhandahålla omsorgsfullt utvalda skovårdsprodukter och tillbehör från kvalitetsvarumärken. Läs mer...